Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli, že
10. ročník pretekov na horských bicykloch

TOUR de Kysak

v roku 2022 zase nebude. Možno v 2023.

O PRETEKOCH    O PRIHLÁŠKACH    PRIHLÁSIŤ SA

 

PROPOZÍCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE TOUR de Kysak

    15.9.2022
     Kysak – areál základnej školy
    14:00
    MTB – XC
    34 km
     700 m
    asfalt + lesná cesta
      do 30.6. 10 €; do 31.8. 12 €; do 15.9. 15 €; Kysačania 5 €
   250 účastníkov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE DETSKÝ TOUR de Kysak

    15.9.2022
     Kysak – areál základnej školy
    11:30
    MTB – XC
    D1,CH1 250 m; D2,CH2 750 m; D3,CH3 1500m; D4,CH4 2250 m
    školské ihrisko
      zdarma
   100 účastníkov

PODMIENKY ÚČASTI

Všetci účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Podmienkou štartu je dobrý stav bicykla a moderná cyklistická prilba. Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa). Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka! Účastníci musia absolvovať celé preteky na jednom bicykli. Cestné, cyklokrosové a elektro bicykle nie sú povolené.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia. Podujatie sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Účastníkov mladších ako 18 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca. Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Účastníci berú na vedomie, že v prípade úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej berú na vedomie, že dodržia nariadenia usporiadateľov. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Preteky sa končia dojazdom účastníka do cieľa alebo odstúpením účastníka z pretekov.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov sa budú na trati vyhotovovať fotografie a filmový záznam.

Prihlásením sa na preteky účastník vyjadruje, že je uzrozumený a súhlasí s podmienkami účasti.

MAPA A PROFIL TRATE

Stiahnuť GPS trasu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť trať v závislosti na stave trate a ťažobnej činnosti.

KATEGÓRIE

TOUR de Kysak

Muži (nad 15 rokov, ročník 2007 a starší)
Ženy (nad 15 rokov, ročník 2007 a staršie)

DETSKÝ TOUR de Kysak

D1 dievčatá (ročník 2016 a mladšie)
CH1 chlapci (ročník 2016 a mladší)
D2 dievčatá (ročník 2015 až 2014)
CH2 chlapci (ročník 2015 až 2014)
D3 dievčatá (ročník 2013 až 2012)
CH3 chlapci (ročník 2013 až 2012)
D4 dievčatá (ročník 2011 až 2010)
CH4 chlapci (ročník 2011 až 2010)