INFORMÁCIE O PRIHLÁŠKACH

PRIHLÁSENIE NA PRETEKY

Na preteky sa môžete prihlásiť pomocou online formulára. Pokiaľ nebude naplnený limit počtu štartujúcich (250), môžete sa prihlásiť pri prezentácii v Kysaku. Ak je štartujúci v dobe štartu mladší ako 18 rokov, musí naviac dodať prihlášku v písomnej forme (na prihláške musí byť podpis zákonného zástupcu so súhlasom k štartu)

  • mailom na adresu registracia@tourdekysak.sk
  • poštou na adresu Občianske združenie XT team, Kysak 225, 044 81 Kysak
  • osobne pri prezentácii

Stiahnuť prihlášku vo formáte MS Word.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

Online prihlášky prijímame do 12.9.2022. Prijatie prihlášky a následné potvrdenie účasti je podmienené zaplatením (Vaša platba sa objaví na dennom výpise z účtu najneskôr 14.9.2022) štartovného. Po tomto termíne sa môžete prihlásiť v Kysaku na prezentácii. Prezentácia na detský TOUR de Kysak bude v utorok 15.9.2022 od 09:30 do 11:15. Prezentácia na TOUR de Kysak bude v utorok 15.9.2022 od 09:30 do 13:30. Kontrola prijatých a platných (zaplatených) prihlášok je možná v zozname prihlásených účastníkov, kde bude uverejnený pravidelne aktualizovaný prehľad.

ŠTARTOVNÉ

VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO

Štartovné:
do 30.6.    10 €
do 31.8.    12 €
do 15.9.    15 €
Kysačania   5 €

Deti zdarma

V cene štartovného kofola alebo pivo a guláš alebo párky.

Zaplatené štartovné nevraciame!

PRIHLÁSIŤ SA

SPÔSOB PLATBY

  1. Bankovým prevodom
  2. Zložením hotovosti na účet
  3. V hotovosti pri prezentácii

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2940010275/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4001 0275

Správa pre prijímateľa: meno + priezvisko

PREZENTÁCIA

Účastníkov mladších ako 18 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Prezentácia účastníkov sa uzatvára 30 min pred štartom. Po tomto čase nebude účasť na pretekoch možná.