PRIHLÁŠKA

Meno a priezvisko *
Rok narodenia *
Ulica a číslo popisné *
Mesto *
PSČ *
Kontaktný email *
Kontaktný telefón *
Kategória *

* - povinné

Prehlasujem, že som sa zoznámil/zoznámila s propozíciami cyklistických pretekov a podmienkami stanovenými usporiadateľom k účasti na cyklistických pretekoch a budem ich v plnom rozsahu rešpektovať. Ďalej prehlasujem, že sa cyklistických pretekov zúčastním na vlastné nebezpečenstvo, že som zdravý/zdravá a telesne pripravený/pripravená preteky absolvovať a že nezaväzujem organizátorov k zodpovednosti plynúcej z mojej účasti na pretekoch. Všetky údaje v prihláške sú pravdivé.

Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov