SÚHLAS S EVIDENCIOU A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), súhlasím, aby občianske združenie XT team, so sídlom Kysak 225, 044 81 Kysak, spravovalo, spracúvalo a uchovávalo moje osobné údaje, a to meno, priezvisko, rok narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, fotografie a videozáznamy, k účelu mojej účasti na cyklistických pretekoch TOUR de Kysak konaných dňa 15. 09. 2021 (ďalej len cyklistické preteky).

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv podľa § 28 Zákona.

Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely uvedených cyklistických pretekov.

Súhlas je daný na dobu určitú, a to po dobu 25 rokov, a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Uvedená doba je stanovená pre účely prehľadu a možnosti porovnávania výsledkov jednotlivých ročníkov cyklistických pretekov.